Về trang chủ QNamUni

Thông tin tuyển sinh

Hệ VLVH

Tin tức

  Thông tin tuyển sinh
     ĐH, CĐ 2015
  Thông tin tuyển sinh
     Trung cấp 2015 
  Xét tuyển NV1 đại học,
     cao đẳng 2015 
  Tuyển sinh hệ VLVH
  Quy chế TS và
     các văn bản liên quan
  Hỏi đáp thắc mắc

   
::. Tra cứu điểm thi đại học năm 2014

Họ tên:

hoặc

Chú ý:

 - Tra cứu điểm thi theo Họ tên hoặc Tên hoặc Số Báo danh.

 - Phần Họ tên: có thể gõ vào Họ tên đầy đủ hoặc chỉ gõ vào Tên.

 - Lưu ý gõ tên. Ví dụ: Hòa, Hoà hay Thúy, Thuý ...

 - Phần Số Báo danh: chỉ gõ vào phần số (ví dụ: 1234).

Số Báo danh:
(chỉ nhập phần số)

        

::. Tra cứu danh sách thí sinh đứng đầu khối thi

Chọn Khối thi:

Nhập vào số lượng thí sinh đứng đầu khối:

Về trang chủ Tuyển sinh |  Tin tức |  Hổ trợ

 

© 2005-2014 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Thiết kế và Phát triển bởi Đỗ Quang Khôi (khoieduit)